Huvudmeny

Motståndet måste mobiliseras

Sverigedemokraternas styrelse i Göteborg har tagit beslut om att driva en kampanj mot moskébygget vid Ramberget på Hisingen

 

 

 

Redan nu samlar SD-medlemmar underskrifter mot moskébygget. Med start i början av det nya året kommer SD Göteborg att lansera en kampanjhemsida mot moskén och flygblad mot moskén kommer att tryckas upp.

För denna extra ordinära kampanj behöver partidistriktet medel. Ni som vill hjälpa till med att få igång kampanjen får mer än gärna sätta in ett bidrag på plusgirokonto 38 05 85-0. Saudiarabien skänker 80 miljoner kronor till den nya moskén. Hur mycket kan du avvara för att slippa den?